Oferta zewnętrzna

W ramach usług zewnętrznych oferujemy:
  • sieci wodoci±gowe: żeliwo sferoidalne, PE, PP,PCV
  • sieci kanalizacji sanitarnych, grawitacyjne, tłoczne, jak również sieci kanalizacji podci¶nieniowych
  • sieci kanalizacji deszczowych- rury PVC, PP, PE,GRP
  • oczyszczalnie
Posiadamy odpowiedni sprzęt do wykonywania robót jak: koparki kołowe, g±sienicowe, koparko-ładowarki, mini koparki.
ZINSTAL ul.Grudzińskiego 28, 62-020 Swarzędz    e-mail: zinstal@zinstal.pl
© 2008 Arnev.net